Home

Skolverket mall för lektionsplanering

Allmänna råd - Skolverket

Allmänna råd är rekommendationer om hur förskolor, skolor och vuxenutbildningen bör tillämpa lagar och regler. Råden bör följas om verksamheten inte uppfyller kraven i bestämmelserna på andra sätt Om du vill utgå från denna mall när du gör din LPP så kan du ta bort detta avsnitt genom att klicka på krysset i slutet av den gråa rubrikraden LPP-mall utifrån Lgr 11 Självklart kan du även ta bort och lägga till text utifrån dina behov Lektionsplanering - Mall och exempel. Jag tänkte dela med mig av några enkla sätt att planera en lektion. Så här kommer en mall i html format men också som pdf att ladda ned. En mall för lektioner kan se ut på mängder av olika sätt så använd den framförallt som inspiration

Faktatexter | Malins PPlugg

samordna planeringen av undervisningen med andra lärare, så att arbetsbelastningen blir rimlig för eleverna - Skolverket. Strukturera av Kristoffer Creutz. Välstrukturerade lektioner med tydlig inledning, undervisningdel och avslutning kan både bidra till trygghet, studiero och et Hindens mall för lektionsplanering Skapad 2015-10-28 11:14 i Pysslingen Skolor Hinden Skola Pysslingen unikum.net En stödmall för lärarnas lektionsplaneringa

På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. För att på bästa sätt stödja elevernas kunskapsutveckling behö­ver du även identifiera elevernas styrkor och utvecklingsbehov och utifrån den informationen planera den fort­satta undervisningen Dags för ny termin och dags att börja fylla den med nya planeringar. Efter att ha visat bilder på Instagram över de planeringar jag och min kollega använder fick jag flera förfrågningar om att få ta del av dem. Eftersom vi både har G Suite och Office 365 delar jag både planeringsunderlaget, som även kan användas som schema samt en mall till terminsplanering i både Excel och Google. Lektionsplanering - steg för steg. Efter den övergripande planeringen följer en mer detaljerad. Lektionen har en rubrik som avslöjar lektionens syfte följt av en punktlista med vad som händer under lektionen (så att det blir ett kom-ihåg-stöd).En sådan lista är för den oinvigde svår att förstå, men jag gör ett försök med ett exempel Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi använder kakor På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig

Skolverket Mall För Lektionsplanering Https Itslearning Com Se Wp Content Uploads Sites 23 2017 05 Maxa Din Pedagogiska Planering Pdf. Bilaga Till Ansokan Om Bidrag For Utveckling Av Undervisningen. Gymnastik Och Idrottshogskolan Skolverket. Ladda Hem Infografiken Har Lektionsplanering Mellanstadiet Etikett: lektionsplanering Lektion om att fokusera. Därför har jag tagit fram en mall för hur du kan ta upp de här sakerna med din klass. Den passar bra att ta upp på ett längre klassråd med en klass som du är mentor för eller med en klass som du har hand om i något ämne Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig ().Jag förstå

Pedagogisk planering i Skolbanken: LPP-mall: Lgr 1

 1. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi använder kakor. På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig
 2. Inledning till lärarens planering av lektione
 3. dre. Syftet med denna mall är att skapa en struktur som ska vara ett stöd för lärargruppen så att ni kan försäkra er om att undervisningen i algebra leder mot de nationella målen. Planera Och Strukturera Undervisning Kvutis

Lektionsplanering per dag. Lärare kan använda den här mallen om de vill skapa en beskrivning av dagens lektionsplanering. Kan användas på alla utbildningsnivåer FÖR FRITIDSHEM OCH GRUNDSKOLA Lektionstips i alla ämnen. Lektionsbanken består av lärares tips kopplade kursplanerna i Lgr 11. Innan tipsen publiceras går en lärare i genom dem för att se att de är okej att lägga ut. Du kan använda tipsen i din undervisning och verksamhet hur du vill Lektionsplanering åk 1 . Syfte. Syftet med lektion är att eleverna introduceras till de begrepp som berör den analoga klockan. Skolverket (2016). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket. Skolverket (2011)

Lektionsplanering - Mall och exempel - Kreativ pedagogik i

 1. Som alla lärare vet är lektionsplaneringen ett enda stort pussel. Rätt vad det är har lektionsplaneringen ätit upp den avsatta planeringstiden och börjat inkräkta på din fritid. Det finns ingen universallösning för veckovisa lektionsplaneringar, så det är upp till dig att avgöra vilken mall som passar dig och dina elever bäst
 2. Vi följer lärarstudenter ute på praktik och är med på deras lektioner och när de får feedback av sina handledare. I studion diskuterar lärarstudenterna Filip Månsson och Hanan Khalil hur de jobbat med sina lektionsplaneringar och vad de tycker är ett bra upplägg för att nå målen i undervisningen
 3. Underlag för lektionsplanering - Att vara same åk 1-3 Lärarinstruktion: Detta lektionsupplägg är anpassat för årskurs 1-3 och kan kopplas till ämnena musik, svenska och historia samt de övergripande mål och riktlinjer som finns för grundskolan i läroplanen (Lgr11) angående urfolket samerna

Länkskafferiet har ny ägare! Länkskafferiet drivs sedan sommaren 2015 av UniPoll AB som håller innehållet uppdaterat. Nu vill vi lägga till nya länkar lämpliga för skolarbete. Arbetet sker ideellt och det gör att vi letar efter skolbibliotekarier och lärare som är intresserade av att bidra med nytt innehåll Här finns också mallar för medarbetarsamtal. Det finns 7 950 olika underlag för utvecklingssamtal i Skolbanken. Mölndals stad - DPD - Västra Kållereds förskolor 2013. Digital Pedagogisk Dokumentation för barn på Västra Kållereds förskolor; Bölet, Heljered och Kålleredgården arbetar vi oss igenom hela texten. Vi är observanta på de förutsägelser som vi hittar och vi plockar ut nyckelord. Efter läsningen diskuterar vi vilka förutsägelser som slog in och vilka som inte slog in och hur vi tror författaren har tänkt när han/hon valt ut de fakta som skulle presenteras i texten.Sammanfatta därefter faktatexten utifrån nyckelorden i klass, grupp eller i par Religionsplanering Tema: Identitet med fokus på hur man är en bra kompis. Undervisningen kommer beröra ämnena religion samt svenska. Årskurs: Åk 2-3 Syfte: Syftet vi tänker är att eleverna ska få förståelse och respekt för andra människor. Tittar man på det som står i kursplanens syfte står det att eleverna genom undervisning i religion f

Planera och strukturera undervisning Kvuti

DEMOKRATISKA SAMTAL Grundskola År 7-9 Historia, Samhällskunskap Forum för levande histori.. Posts about Lektionsplanering: årskurs 1 - 3 written by Napat Khiyapat. En lektion på modersmålsundervisning för sex thailändska elever Årskurs 1 - 3: Av Napat Khiyapat Modersmålsundervisning sker ofta med elever med olika kunskapsbakgrund och språkförmåga som kan beroende på att de är nyanlända elever eller att de växer upp i familj där föräldrarna talar olika språk

Lektion : Mall för lektionsplanering. Författare: Maria Dellrup Datum: 26 januari 2017 Ämnen: Övrigt, Ämnesövergripande År: Grundskola år F-9 Lektionstyp: Planering Beskrivning. Planeringsmall som jag brukar använda vid planering av mina lektioner Veckovis lektionsplanering för lärare. Det här är en Microsoft Office-mall. Excel. Ladda ned Dela. Fler liknande mallar. Översikt av medarbetarutbildning Excel Fotopresentation för miljöutbildning PowerPoint Dokumentdisposition med fem nivåer och instruktioner Word. för skolformerna åsyftas använder Skolverket begreppet läro­ plan för att underlätta läsandet av materialet. Läroplanen Läroplanen innehåller tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag I den första delen anges skolans uppdrag och de grundläggande värden och kunskaper som skolan ska förmedla. Denna först Lektionsplanering för klasslärare är i första hand avsedd för termins-, vecko- och lektionsplanering. Därför finns inga extra veckouppslag för sommar-, jul-, vinter- eller påsklov. Eftersom lovtiderna varierar lite mellan skolor har vi valt att varje lärare själv fyller i veckonummer och datum på varje uppslag Lärarinstruktion: Detta lektionsupplägg är anpassat för årskurs 4-6 och kan kopplas till det centrala innehållet i religionskunskap och samhällskunskap.Det här arbetsområdet kan med fördel kopplas med klassens arbete om livsfrågor. Eleverna diskuterar utifrån den bild eleverna själva har om samer och de fördomar som finns om samer

Pedagogisk planering i Skolbanken: Hindens mall för

Lektionsplaneringar Du kan använda den här webbplatsen till några olika saker: (bra för utskrift), och verktyg för att knuffa lektionsinnehållet upp/ner i din planering. Du kan göra ett kursupplägg, som du kan återanvända till flera lektionstillfällen. mallar (28) matematik (78). En mall för lektionsbesök kan vara en sådan struktur som kan hjälpa till att klargöra vad som ska observeras istället för det vanliga idag: auskultationer där allt eller inget kan noteras beroende på vem som är där. Mallen nedan brukar jag använda vid mina besök i skolor Lektionsplanering för areaberäkning av icke rätvinkliga trianglar i årskurs 6 . Av Sanna Sundvall och Johan Stjernström Alm . Syfte. Lektionens syfte knyter an till Skolverkets (2011) (Skolverket, 2011, s. 62-63). Innehåll Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig . Jag förstår. Gå direkt till Om Skolverket Kontakt. Lektionsplanering - en förlorad möjlighet Med traditionell lektionsplanering förbi-ser man två processer som skulle kunna förvandla planeringen till en helt annor-lunda aktivitet - en rik, st ändigt p ågående möjlighet att lära om undervisning. Den första innebär att beskriva tydliga inlär-ningsmål för eleverna och att koppla.

Video: Så använder du läroplanen för grundskolan - Skolverket

Mallar till planering/schema Ullis skolsid

Hur kan en planering se ut? - Lektionsbanken

Skolverket

Lektionsplanering Sammanhang Lektionen är till för elever i årskurs 2. Min lektion kommer att vara för en halv klass på 12 elever. Det kommer att vará 2 lektioner i koppling till varandra, första lektionen kommer jag att gå igenom sagans struktur. I nästa lektion kommer att eleverna att göra en kamratbedömning. Lektionens fokus är at Hej! Terminsstart och dags att starta upp nya kurser! Jag tänkte passa på att berätta mer om hur jag organiserar mina digitala lektionsanteckningar - det är något jag får en del frågor om här på bloggen! Lektionsanteckningarna är namnet på det google drive-dokument där jag delar lektionsplaneringarna direkt med eleverna. (Jag har tidigare berättat kortfatta Lektionsplanering. Inspiration till denna lektion: Inspiration för den här lektionen kommer ifrån den engelska webbsidan, Accessart. Inspirationen används för att planera en bild lektion som är baserade på NO (naturorienterade ämnen) (Skolverket, 2011 s.20) Centrala innehållet i matematik för årskurs 1-3 uttrycker att eleverna ska ges grundläggande information om bland annat klot, koner och rätblock. Eleverna ska lära sig egenskaperna hos dessa objekt samt hur de konstrueras (Skolverket, 2016, ss. 56-57). Kommentarmaterialet hänvisar till kursplanen i lgr 11 som tar upp de objekt som ska ingå Min lektionsplanering för landskap och Book Creator Ett av de mest klickade inläggen i bloggen är den lektionsplanering jag gjort för hur man kan jobba med landskapen i åk 3-4, och göra en klassbok om Fortsätt läsa Landskapen, eller Gör en gemensam bok i Book Creator: Lektionsplanering som PDF.

Lektionsplanering årskurs 3. Centralt innehåll. Grundläggande geometriska objekt, fyrhörningar, trianglar, cirklar, samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt. Mål: Förstå att positionen inte har någon betydelse för den geometriska formen Lärarnas Riksförbund (Skolverket, 2015-10-12). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 består av de fem delarna skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, syfte och centralt innehåll, kursplaner samt kunskarav (Skolverket, 2016, s. 3-4) Du kan välja mellan att skapa lektionsplaner för en vecka framöver eller för ett enda lektionstillfälle. Därefter är det fritt fram att anpassa mallen efter dina specifika behov och stilkrav. När du är nöjd med designen kan det vara en bra idé att spara den som en personlig mall, så att du kan återanvända den nästa gång du ska göra en planering Lektionsplanering: Kropp och hälsa. 1/18/2017 0 Kommentarer (Skolverket, 2011, s.112). I det centrala innehållet för samhällskunskap står det att eleven ska eleven få kunskap om miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik,.

Chickona: Skolverket Mall För Lektionsplanering

Då och nu - Astrid Lindgren Du är inte klok Madicken. Ämne: Historia Årskurs: 2 Då och nu- lektionsplanering för årskurs 2 Under denna lektion ska vi titta på ett klipp ur filmen: Du är inte klok, Madicken av Astrid Lindgren.Efter detta ska vi i varsitt brev förklara hur det är att leva under 2017, för att sedan skicka alla elevers brev till Madicken Skolverket har bra stöd för upprättandet av likabehandlingsplaner.Skolverkets Allmänna råd om kränkande behandling behandlar hur skolor kan främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter, att förebygga, upptäcka, åtgärda och upprätta planer för att motverka diskriminering och kränkande behandling.. Övriga resurser i arbetet med att upprätta likabehandlingsplaner

Lektionsplanering religion Årskurs: 3 Tidsplan: lektionsserie på tre lektioner LGR11 Religioner och platser för religionsutövning i närområdet. Religioner och platser för religionsutövning i närområdet. Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa (Skolverket, 2011) Vi ska ha en lektionsserie som handlar om de tre. Den här kalendermallen för lektionsplaner kan användas för valfritt år. Använd de anpassningsbara färgerna på kalenderfliken i menyfliksområdet för att ändra utseende för varje månad. Den här mallen innehåller makron som har godkänts av Microsoft. Om du vill att mallen ska få fullständiga funktioner klickar du på Aktivera makron när du tillfrågas om detta under.

lektionsplanering-arkiv Mer struktu

Lektionsplanering - Skala av olika geometriska former åk 6 Syfte Vi har i denna lektionsplanering valt att behandla ämnesområdet skala. Detta då vi anser att det är ett relevant område då det går att applicera till vardagliga situationer, exempelvis förståelse för kartor. (skolverket, 2011). Lektionens mål är uppsatta för att eleverna ska få en introduktio Gällande kunskaraven för detta område för åk 3 så ska eleverna kunna förstå grundläggande matematiska begrepp, som vad omkrets och area är, och kunna göra enkla mätningar, jämförelser och upattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet. (Skolverket, 2011, s. 60) Helena Wallberg berättar mer om lektionsdesign - Med en lektionsdesign för en explicit och differentierad undervisning kan vi arbeta mer förebyggande, säger Helena Wallberg, lärare, specialpedagog och författare, som nu kommer ut med boken Lektionsdesign - en handbok. - Jag vill bidra till ett lösningsfokuserat arbetssätt för att möta alla elever i undervisningen Mall skolans digitaliseringsplan 1. Handlingsplan för digitalisering x-skolan 20xx-20xx Vision Beskriv kort och kärnfullt vad ni vill uppnå med skolans digitalisering? Långsiktiga mål Vad har ni för långsiktiga mål med digitaliseringen? Nuläge Beskriv kortfattat nuläget inom följande nyckelområden utifrån kartläggningen? 1 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion. • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.-----Fakta om kroppen, främst för oss lärar

Så använder du läroplanen för grundsärskolan - Skolverket

Här hittar du stödmaterial för arbetet med att bedöma reell kompetens. Här finns till exempel formulär för kompetenskartläggning och förslag på mall för behörighetsintyg. MYH tillhandahåller stödmaterialet i form av formulär och mallar, men det är ni som utbildningsanordnare som ansvarar för och genomför bedömningen Syfte Syftet med lektionen är att förklara och ge eleverna förutsättning att tolka kulturella uttryck i religiösa traditioner samt ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar (Skolverket, s.206). Centralt innehåll Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom

Hej! Jag heter Malin Listén och är lärare på Arlandagymnasiet som ligger i Kunskapens hus i Märsta.  Välkommen till min hemsida där du hittar mina kurser, uppgifter och lektionsplanering Mer om mig och mina kontaktuppgifte Håll ordning i klassrummet eller hemma med en mall för lektionsplanering från Excel. Med den här mallen kan du schemalägga veckovisa aktiviteter för fem ämnen. Håll reda på elevers utbildningsmål genom att planera aktiviteter och förbereda material för varje ämne varje dag. Lägg till utvärderingar och reflektioner i avsnittet anteckning Inkludering, differentiering och lärararbete Juni 2020 https://larportalen.skolverket.se 3 (17) lärares arbete innebär att skapa inkluderande praktiker tillgängliga för alla, överallt och hela tiden

 • Swingstep heidelberg.
 • Hur är det att arbeta som säljare.
 • Veteranmopeder till salu.
 • Trailerpaket audi a6.
 • Baddräkt med korta ben.
 • Ifs köln kosten.
 • Falck dekaler.
 • Lars widding sorundasviten.
 • Spp min pension.
 • Tall buildings in europe.
 • Blackhead removal youtube.
 • Yoga trip.
 • Gs1 nummerserie.
 • Mentalbeskrivning hund poäng.
 • Qr code maker.
 • Hassan rouhani hossein feridon.
 • Schafe halten im winter.
 • Viggo mortensen.
 • Gamla strykjärn värde.
 • Historieätarna säsong 4.
 • Itunes säkerhetskopia.
 • Brio babyskydd.
 • Laga cykel västerås.
 • Allt om bluetooth.
 • London events november 2017.
 • Varför är musik bra.
 • V86 kalender 2018.
 • Media markt kundservice telefon.
 • Html grafik zentrieren.
 • Hur länge håller sig mat i kylen vid strömavbrott.
 • Die sonne putzen bedeutung.
 • Sportswik umeå.
 • Militärfahrzeugtreffen hammelburg 2018.
 • Kizi3.
 • Rostfritt stål a4.
 • Kalla fötter serie.
 • Vlogg kameror.
 • Bakaxel volvo 240.
 • Elbphilharmonie führung.
 • Vackra bilder på fötter.
 • Algoritmer : så påverkar de din vardag.